Verðskrá

Verðskrá auglýsinga og árgjald fyrir skráningu á gististað á Austurland.net

  • Skráning á gististað er samkvæmt árgjaldi, 3500 kr.
  • Forsíðuauglýsing með birtingu í viku, 3000 kr.
  • Fréttaauglýsing  á fréttasíðu með eina birtingu, 1500 kr.

Birtum helstu stærðir af auglýsingum. Einnig er hægt að leita tilboða.

Nánari upplýsingar hjá austurland(hjá)austurland.net

Comments are closed.